Pelod hruške

  • Cvetni prah hruške Snowflake za opraševanje hrušk

    Cvetni prah hruške Snowflake za opraševanje hrušk

    Funkcija cvetnega prahu: Ker je večina hrušk na svetu nezdružljivih sort, je zelo priporočljivo uporabiti umetno opraševanje.Čeprav se zdi, da povečuje vaše stroške sajenja, boste ugotovili, kako pametni ste bili takrat v sezoni žetve.Glede na naš poskus je zaključek primerjava med dvema sadovnjakoma, pri čemer je sadovnjak A oprašen z naravnimi mediji, sadovnjak B pa oprašen z umetnim navzkrižnim opraševanjem določenih sort.Specifični podatki ob obiranju so primerjani takole: delež kakovostnih komercialnih plodov v nasadu A je 60 %, v nasadu B pa 75 %.Pridelek nasadov z umetno podprto oprašitvijo je za 30 % večji od pridelave nasadov z naravnim opraševanjem.S tem nizom številk boste torej ugotovili, kako pametno je uporabiti cvetni prah našega podjetja za disimilacijsko opraševanje.Uporaba hruškovega cvetnega prahu podjetja lahko učinkovito izboljša stopnjo vezanja sadja in kakovost komercialnega sadja.